Stülpner Übersetzung GmbH

Home

Welcome

Stülpner Übersetzung

to Twój partner w dziedzinie tłumaczeń i języków obcych. Wybrani przez nas tłumacze pisemni spełnią absolutnie wszelkie stawiane przed nimi oczekiwania. Staniesz się u nas beneficjentem najwyższej jakości tłumaczeń będących dziełem wyłącznie użytkowników ojczystego języka oraz legitymujących się specjalistycznym wykształceniem technicznym ekspertów językowych.

W kwestii ilości kombinacji językowych nie mamy żadnych limitów - równie szeroki jest sztab naszych tłumaczy. Koordynujemy wszystkie projekty tłumaczeniowe niezależnie od liczby języków, na które tłumaczone jest konkretne dzieło. W zależności od potrzeb angażujemy tłumaczy ustnych lub dokonujemy transkrypcji treści audio.

 

 

About Us

Frau mit Buch

Tłumaczenia

Każdy tekst kryje w sobie intencję. Odnajdziemy ją zarówno w suchej informacji o produkcie, w dzienniku z podróży, a także w naszpikowanej specjalistyczną terminologią korespondencji pomiędzy partnerami biznesowymi.

U nas znajdziesz właściwego tłumacza na każdą okazję, tak aby wiadomość, którą pragniesz przekazać, została dobrze zrozumiana w każdym języku, w każdej kulturze i w każdym kraju.

Nasi tłumacze to absolwenci wyższych uczelni i eksperci w rozmaitych dziedzinach techniki i ekonomii. Z najwyższą uwagą przyjrzymy się dostarczonym przez Ciebie dokumentom. Podczas przekładu nasz tłumacz przeanalizuje tekst pod kątem różnic właściwych dla danego kraju i dostosowuje treść do wymagań języka ojczystego, którym sam się posługuje. Owocem procesu translacji jest zatem samodzielny tekst, który pod względem treści jest nie tylko prawdziwy, ale również zachowuje stylistyczną atrakcyjność w języku docelowym.

Przegląd oferowanych przez nas usług

Portfolio

Tłumaczenia dokumentacji ekonomicznej


Tłumaczenia materiałów marketingowych


Tłumaczenia specjalistyczne


Tłumaczenia dokumentacji prywatnej

…i wiele więcej


Redakcja / korekta / optymalizacja tekstów

Jakość tekstu pod względem stylistyki, gramatyki i ortografii w języku niemieckim, a także w innych językach, ma dla nas - obok tłumaczeń - bardzo duże znaczenie. Logiczna struktura i spójność tekstów powinny być zawsze zachowane.


Komputerowy skład tekstu

Komputerowy skład tekstu obejmuje tzw. desktop publishing w języku obcym z zastosowaniem właściwych dla danego języka znaków specjalnych.

Oferujemy Ci możliwość tłumaczenia i składu tekstu z jednej ręki. Dla Ciebie oznacza to krótszy czas oczekiwania oraz mniejsze koszty. Nasze programy są na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu jesteśmy w stanie spełnić Twoje oczekiwania w zakresie formatowania tekstu.


Transkrypcja

Transkrypcja to pisemny zapis nagrań dźwiękowych, wywiadów, wykładów itp.

Chętnie skalkulujemy dla Ciebie ofertę w oparciu o następujące czynniki:

Możliwe formaty danych:

Przygotowany transkrypt chętnie przekażemy do tłumaczenia biegłemu w danej dziedzinie tłumaczowi, którego językiem ojczystym jest język docelowy.

Z przyjemnością przygotujemy dla Ciebie niewiążącą ofertę w oparciu o dostarczone pliki dźwiękowe, uwzględniając również Twoje indywidualne preferencje dotyczące transkrypcji i/lub przekładu.

*Standardowo stosujemy prosty transkrypt, stawiając na pierwszym planie treść i nie uwzględniając szczegółów fonetycznych. Na życzenie przygotujemy transkrypcję z zastosowaniem innych metod, na przykład GAT lub HIAT.

Contact

Czy masz pytania, uwagi lub chciałbyś wyrazić krytykę?
Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio - bezzwłocznie odpowiemy na Twoje pytania.

W tym celu skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego lub adresu mailowego info@stueb.com

Możesz też zadzwonić do nas pod numer telefonu 0371 2726 156.

Zwróć uwagę: pola oznaczone gwiazdką (*) muszą zostać wypełnione, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

 
 
 
 
 

* = niezbędne dane

Imprint

Informacje podane zgodnie z § 5 ustawy o mediach elektronicznych (Telemediengesetz, TMG)

Stülpner Übersetzung GmbH

Horst - Vieht - Weg 12
09114 Chemnitz

Firma reprezentowana przez:
tłum. dypl. Regina Stülpner (BDÜ*)
*Federalny Związek Tłumaczy Ustnych i Pisemnych

Kontakt:
Tel.: 0049 (0) 371 27 26 156
Faks: 0049 (0) 371 27 28 545
E-mail: info@stueb.com

Wpis w rejestrze:
Wpis w rejestrze handlowym
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Chemnitz
Numer w rejestrze: numer RHB 27237

Numer identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług zgodnie z §27 a ustawy o podatku VAT (Umsatzsteuergesetz, UStG):
DE281828118

Organ nadzorczy:
Prezydent Wyższego Sądu Krajowego w Dreźnie
Schloßplatz 1
01067 Drezno

https://www.justiz.sachsen.de/olg/content/1987.htm


Realizacja techniczna

PIXLI WERBUNG
pixli-werbung.de
info@pixli-werbung.de


Osoba odpowiedzialna za treść zgodnie z § 55 ust. 2 umowy państwowej dotyczącej działalności nadawczej (Rundfunkstaatsvertrag, RStV) oraz § 5 ustawy o mediach elektronicznych.

Rozstrzyganie sporów
Nie jesteśmy gotowi lub zobowiązani uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed podmiotami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Odpowiedzialność za treści
Jako usługodawca – zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o mediach elektronicznych – jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na niniejszych stronach według ustawodawstwa ogólnego. Na podstawie §§ 8 do 10 ustawy o mediach elektronicznych nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazanych lub zapisanych informacji obcych lub badania okoliczności, które wskazują na działalność niezgodną z prawem.
Zobowiązania do usuwania lub blokady korzystania z informacji zgodnie z ustawodawstwem ogólnym pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu wejścia w posiadanie wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa bezzwłocznie usuniemy tego rodzaju treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do stron zewnętrznych, należących do stron trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za tego rodzaju treści obce. Odpowiedzialność za treści stron, do których odsyłają linki, ponosi zawsze oferent lub operator danych stron. Strony, do których prowadzą linki, zostały skontrolowane pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie utworzenia linku. Treści sprzeczne z prawem nie były rozpoznawalne w momencie zamieszczenia linku.
Zapewnienie nieustannej kontroli merytorycznej stron, do których odsyłają linki, nie jest jednak możliwe bez konkretnych przesłanek naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa bezzwłocznie usuniemy tego rodzaju linki.

Prawo autorskie
Opracowane przez operatorów stron treści i dzieła na niniejszych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami określonymi prawem autorskim wymaga pisemnej zgody danego autora, wzgl. osoby, która opracowała powyższe treści. Pobieranie i kopiowanie niniejszej strony jest dozwolone tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego.
W przypadku gdy treści na niniejszej stronie nie zostały opracowane przez operatora, prawa autorskie stron trzecich będą przestrzegane. W szczególności treści stron trzecich zostaną oznaczone jako takie. Jeżeli mimo to zwrócą Państwo uwagę na naruszenie praw autorskich, prosimy o przekazanie nam stosownej informacji. W przypadku stwierdzenia naruszeń prawa bezzwłocznie usuniemy tego rodzaju treści.

Deklaracja o ochronie danych osobowych

Ochrona danych osobowych
Operator niniejszych stron traktuje ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami ustawowymi o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z niniejszą deklaracją o ochronie danych osobowych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest możliwe w zasadzie bez konieczności podawania danych osobowych. Jeżeli na naszych stronach gromadzone są dane osobowe (np. w związku z formularzem kontaktowym: imię i nazwisko, adres lub adresy mailowe), odbywa się to dobrowolnie, o ile jest to możliwe. Powyższe dane nie zostaną przekazane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail) może zawierać luki bezpieczeństwa. Pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem stron trzecich nie jest możliwa.

Objaśnienia pojęć
Deklaracja o ochronie danych osobowych firmy Stülpner Übersetzungen UG oparta jest na terminologii, która została zastosowana przez Parlament Europejski podczas uchwalania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza deklaracja o ochronie danych osobowych powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wyjaśnić zastosowaną terminologię.
W niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych stosujemy m.in. następujące terminy:

  1. dane osobowe

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
(„osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

  1. osoba, której dane dotyczą

Osobą, której dane dotyczą, jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

  1. przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  1. ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich
przyszłego przetwarzania.

  1. administrator

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby
takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

  1. podmiot przetwarzający

Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który
przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

  1. odbiorca

Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się
dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

  1. strona trzecia

Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której
dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub
podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

  1. zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli,
którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala
na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Formularz kontaktowy
W przypadku przesyłania przez Państwa zapytań za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, wraz z podanymi w nim danymi kontaktowymi, zostaną u nas zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań. Powyższych danych nie przekażemy dalej bez Państwa zgody.

Prawo do informacji, usunięcia, blokady
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz o celu przetwarzania danych, jak również prawo do sprostowania, blokady lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących kwestii danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do nas w każdej chwili na adres podany w impressum.

Podstawa prawna przetwarzania
Art. 6 I lit. a RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna do procesów przetwarzania, w przypadku których uzyskujemy zgodę dla określonego celu przetwarzania. Jeżeli wymagane jest przetwarzanie danych osobowych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce np. w przypadku procesów przetwarzania, które są konieczne dla dostawy towarów lub spełnienia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, wówczas przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b RODO. To samo obowiązuje w odniesieniu do takich procesów przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia
działań przed zawarciem umowy, np. w przypadkach zapytań dotyczących naszych usług. Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu spełnienia zobowiązań podatkowych, wówczas przetwarzanie oparte jest na art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych mogłoby okazać się niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce np. w przypadku, gdy osoba odwiedzająca doznałaby w naszej firmie obrażeń i w konsekwencji jej imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne dla życia osoby informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innym stronom trzecim. W takim przypadku przetwarzanie byłoby oparte na art. 6 I lit. d RODO. Ostatecznie procesy przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej oparte są procesy przetwarzania, które nie zostały ujęte w żadnej z wymienionych wyżej podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Takie procesy przetwarzania są nam dozwolone w szczególności dlatego, ponieważ zostały w sposób szczególny nadmienione przez Ustawodawcę Europejskiego. Reprezentował on np. zdanie, że uzasadniony interes mógłby być do przyjęcia w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

Przepisy ustawowe lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; niezbędność do zawarcia umowy; zobowiązanie osoby, której dane dotyczą, do udostępnienia danych osobowych; możliwe skutki nieudostępnienia

Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest częściowo wymagane ustawowo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z regulacji umownych (np. dane dotyczące partnera umowy). Niekiedy w celu zawarcia umowy konieczne jest, aby osoba, której dane dotyczą, udostępniła nam dane osobowe, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Osoba, której dane dotyczą, jest np. zobowiązana udostępnić nam dane osobowe, jeżeli nasza firma zawrze z nią umowę. Nieudostępnienie danych osobowych skutkowałoby tym, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta.

OWH

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

Informacje ogólne

Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w odniesieniu do wszystkich naszych relacji biznesowych z klientami. OWH uznaje się za zaakceptowane przez klientów z chwilą udzielenia zlecenia i obowiązują one dla całego okresu trwania relacji biznesowej. Dotyczy to również przypadków, w których nie odnosimy się do OWH przy okazji akceptacji poszczególnych zleceń. OWH zachowują moc obowiązującą również w odniesieniu do przyszłych transakcji biznesowych.

Zlecenia

Zlecenia wszelkiego typu muszą być tak sformułowane, aby przedmiot transakcji biznesowej był czytelny i nie budził żadnych wątpliwości. Dodatkowe ustalenia ustne, jak również modyfikacje zleceń obowiązują tylko z zastrzeżeniem naszego potwierdzenia w formie pisemnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub braki w realizacji, które są efektem nieprawidłowych, niekompletnych, niejasnych i nieczytelnych informacji zleceniodawcy, również takich, które odnoszą się do wytycznych dotyczących tłumaczenia. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy po potwierdzeniu zlecenia w przypadku, gdy informacja o kliencie, otrzymana przez nas w późniejszym czasie, będzie niezadowalająca.

Realizacja przez osoby trzecie

Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług osób trzecich w celu realizacji wszelkich transakcji biznesowych, o ile uznamy to za wskazane i sensowne. Odpowiadamy tylko za staranny wybór osób trzecich. Kontakty pomiędzy klientem a będącymi naszymi zleceniobiorcami osobami trzecimi wymagają naszej zgody.

Oferty i ceny

Wszystkie oferty i ceny są niewiążące. Mogą one zostać dostosowane do rzeczywistych warunków i zmodyfikowanych wydatków bez konieczności informowania o tym w specjalny sposób. Ceny są cenami w euro, o ile w umowie nie określono innej waluty. Wszystkie ceny podane w naszych ofertach są cenami netto i nie zawierają podatku. Terminy płatności, skonta lub inne odliczenia nie są gwarantowane, chyba że zostały wyraźnie ustalone w umowie.

Usługi

Zlecone i przyjęte przez nas usługi realizujemy zgodnie z umową. Nie jesteśmy zobowiązani do świadczenia usługi wykraczającej poza ustalenia umowne. W przypadku anulowania zlecenia jesteśmy uprawnieni do obciążenia klienta opłatą za anulowanie oraz do naliczenia należnych wynagrodzeń do stu procent wartości ustalonego w umowie honorarium.

Terminy dostaw i dostawa częściowa

Terminy dostaw podawane są w dobrej wierze i należy je traktować tylko jako prawdopodobne terminy dostaw. Nie można ich przyjmować za wiążące. Klient jest zobowiązany odebrać ewentualne dostawy częściowe na ustalonych warunkach.

Zakłócenia, siła wyższa, zamknięcie i ograniczenie działalności, awarie serwera i sieci, wirusy

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, powstałe w wyniku zakłócenia pracy naszej agencji, w szczególności wskutek działania siły wyższej, na przykład zjawisk przyrodniczych, strajków, utrudnień w ruchu, opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu, awariami sieci i serwera, jak również za niezależne od nas błędy połączenia i transmisji danych oraz za pozostałe zakłócenia i nieobecność tłumaczy pisemnych lub ustnych. W powyższych przypadkach jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub w części. To samo obowiązuje w przypadku, gdy z ważnego powodu będziemy zmuszeni do całkowitego lub częściowego zamknięcia wzgl. ograniczenia działalności agencji, a w szczególności naszego serwisu online, w niektóre dni lub na określony czas.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy, trojany, autodialery, pocztę spamową lub temu podobne dane. Nasze urządzenia EPD są regularnie sprawdzane na obecność tego typu wirusów i danych. W przypadku transmisji plików drogą mailową lub za pomocą FTP odpowiedzialność za ostateczną kontrolę wirusów i danych w przesyłanych plikach z danymi oraz plikach tekstowych ponosi klient. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze nie będą przez nas uznawane. Ryzyko związane z elektroniczną transmisją danych ponosi klient. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzone, niekompletne lub utracone teksty i dane w następstwie elektronicznej transmisji danych.

Odbiór

Odbiór usługi wzgl. dostawy - wraz z dostawami częściowymi - jest głównym obowiązkiem klienta. Jeżeli klient odmawia lub zaniecha odbioru, wówczas popada on w zwłokę w odbiorze bez konieczności ponownego upomnienia go o tym fakcie i odpowiada za wszelkie powstałe z tego tytułu szkody.

Reklamacja

Reklamacje będą uznawane tylko wtedy, jeżeli w przypadku oczywistych wad bezzwłocznie po przesłaniu tłumaczenia lub spełnieniu usługi, w przypadku dostrzegalnych wad bezpośrednio po podjętej weryfikacji tłumaczenia lub usługi, w przypadku ukrytych wad bezpośrednio po ich wykryciu wpłyną do nas w formie pisemnej z precyzyjnym opisem stwierdzonej wady. W przypadku oczywistych wad po upływie dwóch tygodni od spełnienia usługi, w przypadku dostrzegalnych wad po upływie czterech tygodni od spełnienia usługi wyłącza się wszelkie reklamacje klienta z tytułu wad. W przypadku uzasadnionych, prawidłowo zgłoszonych w formie reklamacji wad przysługuje nam prawo - wedle naszego uznania - do maksymalnie dwukrotnej poprawy lub ponownego wykonania tłumaczenia lub usługi. Klient pozostaje zobowiązany do odbioru wykonanej usługi oraz do płatności.

Zwłoka w dostawie, niemożliwość, odstąpienie i odszkodowanie

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wzgl. podjęcia się wykonania usługi we własnym zakresie w przypadku zwłoki w spełnieniu usługi, usunięcia wad oraz niemożliwości, za którą ponosimy odpowiedzialność, jak również w pozostałych przypadkach tylko wtedy, gdy termin został znacząco przekroczony i klient wyznaczył rozsądny termin dodatkowy. Klient podlega szerokim obowiązkom współdziałania. Zobowiązuje się on do kontroli każdej dostarczonej przez nas usługi pod kątem wad i możliwości zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, zanim wykorzysta usługę w inny sposób. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następcze jak błędy w druku, jeżeli klient nie spełnił w porę i w pełni spoczywającego na nim obowiązku współdziałania.

Cesja

Dokonanie cesji praw z umowy przez klienta wymaga naszej pisemnej zgody.

Warunki płatności

O ile nie uzgodniono inaczej, w transakcjach biznesowych z naszymi klientami wymagamy płatności w przeciągu 14 dni od daty wystawienia faktury z wyłączeniem odliczeń, zatrzymań i potrąceń. Do płatności zobowiązana jest za każdym razem strona, która udziela zlecenia. W przypadku, gdy klient jest niewypłacalny lub niechętny do zapłaty lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego zdolności lub gotowości do zapłaty, możemy zażądać niezwłocznego uregulowania płatności za faktury. W tym przypadku jesteśmy uprawnieni do wydania usługi lub towaru za opłatą według zasady jednoczesności ("z ręki do ręki") lub do odstąpienia od umowy.

Dokonane płatności są nieodwołalne. W przypadku uzgodnienia płatności częściowych, pozostała kwota staje się w całości wymagalna wówczas, gdy klient popadł w całkowitą lub częściową zwłokę w co najmniej dwóch następujących po sobie płatnościach. Ustalenia klienta w kwestii zaliczenia płatności nie są dla nas wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zaliczenia płatności według naszego uznania na poczet wymagalnych wierzytelności i odsetek. W przypadku zwłoki w płatności jesteśmy uprawnieni - po upływie rozsądnego terminu dodatkowego - do odstąpienia od umowy lub zażądania odszkodowania z tytułu niespełnienia świadczenia. Ponadto - po uprzednim poinformowaniu - jesteśmy uprawnieni do wstrzymania wszelkich oczekujących na realizację dostaw lub do zażądania uregulowania płatności z góry. Klient, który popadł w zwłokę, jest zobowiązany do wydania nam na żądanie dostarczonych towarów, będących jeszcze objętymi zastrzeżeniem własności. Ponadto jesteśmy uprawnieni do zażądania natychmiastowej płatności wszystkich nieuregulowanych, jak i jeszcze niewymagalnych rachunków włącznie z kwotami odroczonymi. W przypadku zwłoki w płatności lub odroczenia jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek bankowych od kredytu, poczynając od dnia, w którym zaistniała zwłoka. Specjalne warunki płatności mają moc obowiązującą tylko po uprzednim uzgodnieniu.

Zastrzeżenie prawa własności

Do całkowitego uregulowania wszystkich istniejących roszczeń wobec klienta dostarczona usługa wraz ze wszystkimi przynależnymi prawami pozostaje naszą własnością. Jeżeli usługa objęta zastrzeżeniem własności zostanie połączona lub przetworzona za pomocą innych, nienależących do nas przedmiotów lub usług, wówczas nabywamy współwłasność do nowej rzeczy lub usługi w stosunku wartości towaru lub usługi, które są objęte zastrzeżeniem własności, do innych przedmiotów lub usług.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do ewentualnych rezultatów prac określonych usług dodatkowych jak utworzenie specjalistycznej terminologii, zbioru słownictwa lub glosariusza. W przypadku, gdy na klienta zostaną scedowane prawa własności do powyższych usług, klient udzieli nam zwykłego i mogącego być przeniesionym prawa do korzystania z wymienionych rezultatów prac. Jesteśmy uprawnieni do powielania, tłumaczenia, przetwarzania indywidualnie opracowanych rezultatów prac oraz do informowania o tym publicznie. Prawa do korzystania są przyznawane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane tylko z ważnego powodu. Wykorzystywanie lub zmiany naszych usług przez podmioty trzecie wymagają naszej uprzedniej zgody.

Prawa osób trzecich

Obowiązkiem klienta jest upewnić się, że żadne z praw osób trzecich do przekazywanych nam informacji, dokumentów oraz innych przedmiotów nie stoją na przeszkodzie przetwarzaniu, wykorzystywaniu, powielaniu i/lub upublicznianiu opracowania. Klient zwalnia nas oraz naszych podwykonawców z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń podmiotów trzecich, które oparte są na stosowaniu, przetwarzaniu, wykorzystywaniu lub powielaniu tych informacji, dokumentów oraz innych przedmiotów lub ich przetwarzaniu.

Zachowanie tajemnicy

Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy udzielonych nam przez klienta informacji w ramach współpracy i oznaczonych klauzulą poufności oraz do podejmowania stosownych środków, mających na celu niedopuszczenie do sytuacji, w których osoby nieupoważnione zdobędą wiedzę na temat tych informacji lub dokumentów i/lub będą mogły wykorzystać te informacje i dokumenty. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy wygasa z chwilą, gdy informacje poufne zostaną upublicznione, a tym samym staną się powszechnie dostępne lub gdy były już nam wcześniej znane. Co do zasady nie przekazujemy informacji poufnych klienta nieupoważnionym osobom trzecim, możemy jednak - celem spełnienia usług - zaangażować osoby trzecie, o ile zostaną one zobowiązane do zachowania tajemnicy. Obowiązek zachowania tajemnicy wygasa po upływie trzech lat od przekazania nam informacji lub dokumentów.

W przypadku elektronicznej transmisji tekstów i danych pomiędzy klientem i nami nie gwarantujemy absolutnej ochrony tajemnicy ze względu na możliwości ingerencji z zewnątrz.

Jeżeli w przypadku przetwarzania określonych dokumentów obowiązują ściślejsze zobowiązania do zachowania tajemnicy, klient ma obowiązek przedłożenia nam tychże zobowiązań w sposób możliwie najbardziej precyzyjny w formie pisemnej przy okazji udzielania zlecenia oraz, o ile jest to konieczne, udostępnienia nam mających zastosowanie programów, kodów i haseł.

Ochrona danych osobowych

Klient wyraża niniejszym zgodę na archiwizację jego danych w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych.

Prawo znajdujące zastosowanie

W odniesieniu do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy klientem i nami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem międzynarodowego prawa handlowego (CISG).

Właściwość miejscowa sądu

Wyłączną właściwością miejscową sądu jest Chemnitz, Niemcy.

Klauzula salwatoryjna

Ewentualna początkowa lub późniejsza nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszych OWH nie narusza ważności postanowień pozostałych. W takim przypadku mocy obowiązującej nabiera takie obowiązujące postanowienie, które najbliższe jest celowi niniejszego porozumienia w sensie prawnym i ekonomicznym. Wersją miarodajną przedstawionych wyżej postanowień OWH jest wersja sporządzona w języku niemieckim.