Stülpner Übersetzung

Home

Welcome

Stülpner Übersetzung

to Twój partner w dziedzinie tłumaczeń i języków obcych. Wybrani przez nas tłumacze pisemni spełnią absolutnie wszelkie stawiane przed nimi oczekiwania. Staniesz się u nas beneficjentem najwyższej jakości tłumaczeń będących dziełem wyłącznie użytkowników ojczystego języka oraz legitymujących się specjalistycznym wykształceniem technicznym ekspertów językowych.

W kwestii ilości kombinacji językowych nie mamy żadnych limitów - równie szeroki jest sztab naszych tłumaczy. Koordynujemy wszystkie projekty tłumaczeniowe niezależnie od liczby języków, na które tłumaczone jest konkretne dzieło. W zależności od potrzeb angażujemy tłumaczy ustnych lub dokonujemy transkrypcji treści audio.

 

 

About Us

Frau mit Buch

Tłumaczenia

Każdy tekst kryje w sobie intencję. Odnajdziemy ją zarówno w suchej informacji o produkcie, w dzienniku z podróży, a także w naszpikowanej specjalistyczną terminologią korespondencji pomiędzy partnerami biznesowymi.

U nas znajdziesz właściwego tłumacza na każdą okazję, tak aby wiadomość, którą pragniesz przekazać, została dobrze zrozumiana w każdym języku, w każdej kulturze i w każdym kraju.

Nasi tłumacze to absolwenci wyższych uczelni i eksperci w rozmaitych dziedzinach techniki i ekonomii. Z najwyższą uwagą przyjrzymy się dostarczonym przez Ciebie dokumentom. Podczas przekładu nasz tłumacz przeanalizuje tekst pod kątem różnic właściwych dla danego kraju i dostosowuje treść do wymagań języka ojczystego, którym sam się posługuje. Owocem procesu translacji jest zatem samodzielny tekst, który pod względem treści jest nie tylko prawdziwy, ale również zachowuje stylistyczną atrakcyjność w języku docelowym.

Przegląd oferowanych przez nas usług

Portfolio

Tłumaczenia dokumentacji ekonomicznej


Tłumaczenia materiałów marketingowych


Tłumaczenia specjalistyczne


Tłumaczenia dokumentacji prywatnej

…i wiele więcej


Redakcja / korekta / optymalizacja tekstów

Jakość tekstu pod względem stylistyki, gramatyki i ortografii w języku niemieckim, a także w innych językach, ma dla nas - obok tłumaczeń - bardzo duże znaczenie. Logiczna struktura i spójność tekstów powinny być zawsze zachowane.

Dlatego nasze tłumaczenia poddawane są ponownej weryfikacji w oparciu o zasadę "czworga oczu". Chętnie dokonujemy korekty i redakcji tekstów, uwzględniając przy tym wszelkie istotne aspekty lingwistyczne.


Komputerowy skład tekstu

Komputerowy skład tekstu obejmuje tzw. desktop publishing w języku obcym z zastosowaniem właściwych dla danego języka znaków specjalnych.

Oferujemy Ci możliwość tłumaczenia i składu tekstu z jednej ręki. Dla Ciebie oznacza to krótszy czas oczekiwania oraz mniejsze koszty. Nasze programy są na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu jesteśmy w stanie spełnić Twoje oczekiwania w zakresie formatowania tekstu.


Transkrypcja

Transkrypcja to pisemny zapis nagrań dźwiękowych, wywiadów, wykładów itp.

Chętnie skalkulujemy dla Ciebie ofertę w oparciu o następujące czynniki:

Możliwe formaty danych:

Przygotowany transkrypt chętnie przekażemy do tłumaczenia biegłemu w danej dziedzinie tłumaczowi, którego językiem ojczystym jest język docelowy.

Z przyjemnością przygotujemy dla Ciebie niewiążącą ofertę w oparciu o dostarczone pliki dźwiękowe, uwzględniając również Twoje indywidualne preferencje dotyczące transkrypcji i/lub przekładu.

*Standardowo stosujemy prosty transkrypt, stawiając na pierwszym planie treść i nie uwzględniając szczegółów fonetycznych. Na życzenie przygotujemy transkrypcję z zastosowaniem innych metod, na przykład GAT lub HIAT.

Contact

Czy masz pytania, uwagi lub chciałbyś wyrazić krytykę?
Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio - bezzwłocznie odpowiemy na Twoje pytania.

W tym celu skorzystaj z poniższego formularza kontaktowego lub adresu mailowego info@stueb.com

Możesz też zadzwonić do nas pod numer telefonu 0371 2726 156.

Zwróć uwagę: pola oznaczone gwiazdką (*) muszą zostać wypełnione, tak abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

 
 
 
 
 

* = niezbędne dane

Imprint

Stülpner Übersetzung

Horst - Vieht - Weg 12
09114 Chemnitz

info@stueb.com

Tel.: 0049 (0) 371 27 26 156
Fax: 0049 (0) 371 27 28 545

Numer identyfikacji podatkowej VAT zgodnie z § 17a UStG (niemieckiej ustawy o podatku VAT)

HRB Nummer 27237


Osoba odpowiedzialna za treści niniejszej strony internetowej zgodnie z § 5 TMG (niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych)

dylpomowany tłumacz przysięgły Regina Stülpner (BDÜ)

Realizacja techniczna

PIXLI WERBUNG
pixli-werbung.de
info@pixli-werbung.de


Treści naszej strony internetowej zostały opracowane z najwyższą starannością. Jednocześnie nie bierzemy odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność i aktualność.

Odpowiedzialność za linki osób trzecich

Nasza strona zawiera linki do stron zewnętrznych, na których treści nie mamy żadnego wpływu. Odpowiedzialność za zawartość stron, do których prowadzi link, ponosi dany usługodawca lub administrator tych stron, dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa z ich strony. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, tego typu linki zostaną przez nas bezzwłocznie usunięte.

Ochrona danych osobowych

Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie i ściśle przestrzegamy zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe gromadzone są na niniejszej stronie internetowej tylko podczas wysyłania zapytania kontaktowego za pośrednictwem stosownych formularzy i tylko w technicznie koniecznym zakresie. Zgromadzone dane nie będą przekazywane lub sprzedawane osobom trzecim.

Wyraźnie wyklucza się wykorzystywanie przez osoby trzecie danych kontaktowych, które muszą być obowiązkowo zamieszczone w nocie prawnej, do wysyłania wyraźnie niezamawianych reklam lub różnego rodzaju materiałów informacyjnych. Zastrzega się prawo do podejmowania kroków prawnych w przypadku przesłania niezamawianych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu.

OWH

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

Informacje ogólne

Ogólne Warunki Handlowe obowiązują w odniesieniu do wszystkich naszych relacji biznesowych z klientami. OWH uznaje się za zaakceptowane przez klientów z chwilą udzielenia zlecenia i obowiązują one dla całego okresu trwania relacji biznesowej. Dotyczy to również przypadków, w których nie odnosimy się do OWH przy okazji akceptacji poszczególnych zleceń. OWH zachowują moc obowiązującą również w odniesieniu do przyszłych transakcji biznesowych.

Zlecenia

Zlecenia wszelkiego typu muszą być tak sformułowane, aby przedmiot transakcji biznesowej był czytelny i nie budził żadnych wątpliwości. Dodatkowe ustalenia ustne, jak również modyfikacje zleceń obowiązują tylko z zastrzeżeniem naszego potwierdzenia w formie pisemnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub braki w realizacji, które są efektem nieprawidłowych, niekompletnych, niejasnych i nieczytelnych informacji zleceniodawcy, również takich, które odnoszą się do wytycznych dotyczących tłumaczenia. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy po potwierdzeniu zlecenia w przypadku, gdy informacja o kliencie, otrzymana przez nas w późniejszym czasie, będzie niezadowalająca.

Realizacja przez osoby trzecie

Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług osób trzecich w celu realizacji wszelkich transakcji biznesowych, o ile uznamy to za wskazane i sensowne. Odpowiadamy tylko za staranny wybór osób trzecich. Kontakty pomiędzy klientem a będącymi naszymi zleceniobiorcami osobami trzecimi wymagają naszej zgody.

Oferty i ceny

Wszystkie oferty i ceny są niewiążące. Mogą one zostać dostosowane do rzeczywistych warunków i zmodyfikowanych wydatków bez konieczności informowania o tym w specjalny sposób. Ceny są cenami w euro, o ile w umowie nie określono innej waluty. Wszystkie ceny podane w naszych ofertach są cenami netto i nie zawierają podatku. Terminy płatności, skonta lub inne odliczenia nie są gwarantowane, chyba że zostały wyraźnie ustalone w umowie.

Usługi

Zlecone i przyjęte przez nas usługi realizujemy zgodnie z umową. Nie jesteśmy zobowiązani do świadczenia usługi wykraczającej poza ustalenia umowne. W przypadku anulowania zlecenia jesteśmy uprawnieni do obciążenia klienta opłatą za anulowanie oraz do naliczenia należnych wynagrodzeń do stu procent wartości ustalonego w umowie honorarium.

Terminy dostaw i dostawa częściowa

Terminy dostaw podawane są w dobrej wierze i należy je traktować tylko jako prawdopodobne terminy dostaw. Nie można ich przyjmować za wiążące. Klient jest zobowiązany odebrać ewentualne dostawy częściowe na ustalonych warunkach.

Zakłócenia, siła wyższa, zamknięcie i ograniczenie działalności, awarie serwera i sieci, wirusy

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, powstałe w wyniku zakłócenia pracy naszej agencji, w szczególności wskutek działania siły wyższej, na przykład zjawisk przyrodniczych, strajków, utrudnień w ruchu, opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu, awariami sieci i serwera, jak również za niezależne od nas błędy połączenia i transmisji danych oraz za pozostałe zakłócenia i nieobecność tłumaczy pisemnych lub ustnych. W powyższych przypadkach jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w całości lub w części. To samo obowiązuje w przypadku, gdy z ważnego powodu będziemy zmuszeni do całkowitego lub częściowego zamknięcia wzgl. ograniczenia działalności agencji, a w szczególności naszego serwisu online, w niektóre dni lub na określony czas.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy, trojany, autodialery, pocztę spamową lub temu podobne dane. Nasze urządzenia EPD są regularnie sprawdzane na obecność tego typu wirusów i danych. W przypadku transmisji plików drogą mailową lub za pomocą FTP odpowiedzialność za ostateczną kontrolę wirusów i danych w przesyłanych plikach z danymi oraz plikach tekstowych ponosi klient. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze nie będą przez nas uznawane. Ryzyko związane z elektroniczną transmisją danych ponosi klient. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzone, niekompletne lub utracone teksty i dane w następstwie elektronicznej transmisji danych.

Odbiór

Odbiór usługi wzgl. dostawy - wraz z dostawami częściowymi - jest głównym obowiązkiem klienta. Jeżeli klient odmawia lub zaniecha odbioru, wówczas popada on w zwłokę w odbiorze bez konieczności ponownego upomnienia go o tym fakcie i odpowiada za wszelkie powstałe z tego tytułu szkody.

Reklamacja

Reklamacje będą uznawane tylko wtedy, jeżeli w przypadku oczywistych wad bezzwłocznie po przesłaniu tłumaczenia lub spełnieniu usługi, w przypadku dostrzegalnych wad bezpośrednio po podjętej weryfikacji tłumaczenia lub usługi, w przypadku ukrytych wad bezpośrednio po ich wykryciu wpłyną do nas w formie pisemnej z precyzyjnym opisem stwierdzonej wady. W przypadku oczywistych wad po upływie dwóch tygodni od spełnienia usługi, w przypadku dostrzegalnych wad po upływie czterech tygodni od spełnienia usługi wyłącza się wszelkie reklamacje klienta z tytułu wad. W przypadku uzasadnionych, prawidłowo zgłoszonych w formie reklamacji wad przysługuje nam prawo - wedle naszego uznania - do maksymalnie dwukrotnej poprawy lub ponownego wykonania tłumaczenia lub usługi. Klient pozostaje zobowiązany do odbioru wykonanej usługi oraz do płatności.

Zwłoka w dostawie, niemożliwość, odstąpienie i odszkodowanie

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wzgl. podjęcia się wykonania usługi we własnym zakresie w przypadku zwłoki w spełnieniu usługi, usunięcia wad oraz niemożliwości, za którą ponosimy odpowiedzialność, jak również w pozostałych przypadkach tylko wtedy, gdy termin został znacząco przekroczony i klient wyznaczył rozsądny termin dodatkowy. Klient podlega szerokim obowiązkom współdziałania. Zobowiązuje się on do kontroli każdej dostarczonej przez nas usługi pod kątem wad i możliwości zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, zanim wykorzysta usługę w inny sposób. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody następcze jak błędy w druku, jeżeli klient nie spełnił w porę i w pełni spoczywającego na nim obowiązku współdziałania.

Cesja

Dokonanie cesji praw z umowy przez klienta wymaga naszej pisemnej zgody.

Warunki płatności

O ile nie uzgodniono inaczej, w transakcjach biznesowych z naszymi klientami wymagamy płatności w przeciągu 14 dni od daty wystawienia faktury z wyłączeniem odliczeń, zatrzymań i potrąceń. Do płatności zobowiązana jest za każdym razem strona, która udziela zlecenia. W przypadku, gdy klient jest niewypłacalny lub niechętny do zapłaty lub istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego zdolności lub gotowości do zapłaty, możemy zażądać niezwłocznego uregulowania płatności za faktury. W tym przypadku jesteśmy uprawnieni do wydania usługi lub towaru za opłatą według zasady jednoczesności ("z ręki do ręki") lub do odstąpienia od umowy.

Dokonane płatności są nieodwołalne. W przypadku uzgodnienia płatności częściowych, pozostała kwota staje się w całości wymagalna wówczas, gdy klient popadł w całkowitą lub częściową zwłokę w co najmniej dwóch następujących po sobie płatnościach. Ustalenia klienta w kwestii zaliczenia płatności nie są dla nas wiążące. Zastrzegamy sobie prawo do zaliczenia płatności według naszego uznania na poczet wymagalnych wierzytelności i odsetek. W przypadku zwłoki w płatności jesteśmy uprawnieni - po upływie rozsądnego terminu dodatkowego - do odstąpienia od umowy lub zażądania odszkodowania z tytułu niespełnienia świadczenia. Ponadto - po uprzednim poinformowaniu - jesteśmy uprawnieni do wstrzymania wszelkich oczekujących na realizację dostaw lub do zażądania uregulowania płatności z góry. Klient, który popadł w zwłokę, jest zobowiązany do wydania nam na żądanie dostarczonych towarów, będących jeszcze objętymi zastrzeżeniem własności. Ponadto jesteśmy uprawnieni do zażądania natychmiastowej płatności wszystkich nieuregulowanych, jak i jeszcze niewymagalnych rachunków włącznie z kwotami odroczonymi. W przypadku zwłoki w płatności lub odroczenia jesteśmy uprawnieni do naliczania odsetek bankowych od kredytu, poczynając od dnia, w którym zaistniała zwłoka. Specjalne warunki płatności mają moc obowiązującą tylko po uprzednim uzgodnieniu.

Zastrzeżenie prawa własności

Do całkowitego uregulowania wszystkich istniejących roszczeń wobec klienta dostarczona usługa wraz ze wszystkimi przynależnymi prawami pozostaje naszą własnością. Jeżeli usługa objęta zastrzeżeniem własności zostanie połączona lub przetworzona za pomocą innych, nienależących do nas przedmiotów lub usług, wówczas nabywamy współwłasność do nowej rzeczy lub usługi w stosunku wartości towaru lub usługi, które są objęte zastrzeżeniem własności, do innych przedmiotów lub usług.

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do ewentualnych rezultatów prac określonych usług dodatkowych jak utworzenie specjalistycznej terminologii, zbioru słownictwa lub glosariusza. W przypadku, gdy na klienta zostaną scedowane prawa własności do powyższych usług, klient udzieli nam zwykłego i mogącego być przeniesionym prawa do korzystania z wymienionych rezultatów prac. Jesteśmy uprawnieni do powielania, tłumaczenia, przetwarzania indywidualnie opracowanych rezultatów prac oraz do informowania o tym publicznie. Prawa do korzystania są przyznawane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane tylko z ważnego powodu. Wykorzystywanie lub zmiany naszych usług przez podmioty trzecie wymagają naszej uprzedniej zgody.

Prawa osób trzecich

Obowiązkiem klienta jest upewnić się, że żadne z praw osób trzecich do przekazywanych nam informacji, dokumentów oraz innych przedmiotów nie stoją na przeszkodzie przetwarzaniu, wykorzystywaniu, powielaniu i/lub upublicznianiu opracowania. Klient zwalnia nas oraz naszych podwykonawców z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń podmiotów trzecich, które oparte są na stosowaniu, przetwarzaniu, wykorzystywaniu lub powielaniu tych informacji, dokumentów oraz innych przedmiotów lub ich przetwarzaniu.

Zachowanie tajemnicy

Zobowiązujemy się do zachowania w tajemnicy udzielonych nam przez klienta informacji w ramach współpracy i oznaczonych klauzulą poufności oraz do podejmowania stosownych środków, mających na celu niedopuszczenie do sytuacji, w których osoby nieupoważnione zdobędą wiedzę na temat tych informacji lub dokumentów i/lub będą mogły wykorzystać te informacje i dokumenty. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy wygasa z chwilą, gdy informacje poufne zostaną upublicznione, a tym samym staną się powszechnie dostępne lub gdy były już nam wcześniej znane. Co do zasady nie przekazujemy informacji poufnych klienta nieupoważnionym osobom trzecim, możemy jednak - celem spełnienia usług - zaangażować osoby trzecie, o ile zostaną one zobowiązane do zachowania tajemnicy. Obowiązek zachowania tajemnicy wygasa po upływie trzech lat od przekazania nam informacji lub dokumentów.

W przypadku elektronicznej transmisji tekstów i danych pomiędzy klientem i nami nie gwarantujemy absolutnej ochrony tajemnicy ze względu na możliwości ingerencji z zewnątrz.

Jeżeli w przypadku przetwarzania określonych dokumentów obowiązują ściślejsze zobowiązania do zachowania tajemnicy, klient ma obowiązek przedłożenia nam tychże zobowiązań w sposób możliwie najbardziej precyzyjny w formie pisemnej przy okazji udzielania zlecenia oraz, o ile jest to konieczne, udostępnienia nam mających zastosowanie programów, kodów i haseł.

Ochrona danych osobowych

Klient wyraża niniejszym zgodę na archiwizację jego danych w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych.

Prawo znajdujące zastosowanie

W odniesieniu do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy klientem i nami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem międzynarodowego prawa handlowego (CISG).

Właściwość miejscowa sądu

Wyłączną właściwością miejscową sądu jest Chemnitz, Niemcy.

Klauzula salwatoryjna

Ewentualna początkowa lub późniejsza nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszych OWH nie narusza ważności postanowień pozostałych. W takim przypadku mocy obowiązującej nabiera takie obowiązujące postanowienie, które najbliższe jest celowi niniejszego porozumienia w sensie prawnym i ekonomicznym. Wersją miarodajną przedstawionych wyżej postanowień OWH jest wersja sporządzona w języku niemieckim.